Free School Holiday Club Easter’19

04 Apr Free School Holiday Club Easter’19

Free School Holiday Club!

For Young people with additional learning needs 14-18 yrs

15th – 26th April
Various locations, Cardiff

Music, printmaking, arts & crafts and textiles.

For more information or to sign up today, contact

kylie.fuller@v21.org.uk

Clwb Gwyliau Am Ddim!

I bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol 14-18 oed.

15fed – 26ain Ebrill
Amryw o leoliadau yng Nghaerdydd

Cerddoriaeth, gwneud printiau, celf & chrefft a tecstiliau

Am fwy of wybodaeth neu i cofrestru heddiw, cysylltwch

kylie.fuller@v21.org.uk