Free School Holiday Club February Half Term’19

25 Jan Free School Holiday Club February Half Term’19

Free School Holiday Club!

For Young people with additional learning needs 14-18 yrs

February 25th – March 1st
Sbectrwm, Fairwater, CF5 3EF

Music, printmaking, arts & crafts and textiles.

For more information or to sign up today, contact

kylie.fuller@v21.org.uk

Clwb Gwyliau Am Ddim!

I bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol 14-18 oed.

Chwefror 25ain – Mawrth 1af
Sbectrwm, Tyllgoed, CF5 3EF

Cerddoriaeth, gwneud printiau, celf & chrefft a tecstiliau

Am fwy of wybodaeth neu i cofrestru heddiw, cysylltwch

kylie.fuller@v21.org.uk