Free School Holiday Club May Half Term ’19

08 May Free School Holiday Club May Half Term ’19

Free School Holiday Club!

For Young people with additional learning needs 14-18 yrs

28th – 31st  May
Various locations, Cardiff

Music, printmaking, arts & crafts and textiles.

For more information or to sign up today, contact

kylie.fuller@v21.org.uk

Clwb Gwyliau Am Ddim!

I bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol 14-18 oed.

28ain – 31ain Ebrill
Amryw o leoliadau yng Nghaerdydd

Cerddoriaeth, gwneud printiau, celf & chrefft a tecstiliau

Am fwy of wybodaeth neu i cofrestru heddiw, cysylltwch

kylie.fuller@v21.org.uk